Diamond-Celina "Scarlett"
vom Rüstjer Forst
in 31688 Nienstädt